20. kapitola/2.část (lt)

10. ledna 2010 v 17:13 | zazo |  Lord z Tirosu (zazo)
Milý Harry,

Řád se velice těší a souhlasí s tvým návrhem. Současně tě chci však požádat o jednu službu a požádat o pomoc.
Tonksová byla před měsícem napadena Šedohřbetem. Nikdo nevěděl, co se s ní stalo. Ležela v nemocnici v bezvědomí. Co mě však trápí je to, že po tom, co se probudila, zjistili jsme, že byla znásilněna a byla těhotná.
Ministerstvo, jelikož je Tonksová bystrozorka, dalo rozkaz, aby byl na dítěti použit růstový lektvar, což zapříčinilo, že Tonksová s dítětem málem zemřeli, ale hlavně i to, že před pár dny porodila, díky Merlin, zdravého a silného chlapce.
Nevím, jestli to už víš, ale ministerstvo nedávno přišlo o ministra. Zemřel v jedné bitvě. Nyní zastupuju dočasně Kornelius Popletal s Rosalii Umbredgiovou, sestru naší staré známé. Vlastně jsou si téměř podobné, jak vzhledem, tak chováním.
Oč tě žádám. Jelikož je otcem dítěte Šedohřbet, rozhodlo ministerstvo, že chlapec musí být neprodleně popraven, aby neubližoval lidem. To se Tonksové nelíbí a vzepřela se. Nyní je prohlášena za zrádkyni vlasti a její syn za vysoce nebezpečné zvíře.
Kyngsley se o oba stará a snaží se je ochránit, ale i on se dostává na šikmou plochu. Brousek zatím nic neví, protože je u tebe na hradě a nikdo se nenamáhal mu cokoli oznamovat. Žádám tě tedy o azyl pro tyto tři. Jsi poslední naděje, kterou máme. V jiných zemích je totiž nechtějí, jelikož chtějí mít Anglii za spojence, kvůli informacím o Voldemortovi.
Teprve teď mi to bylo řečeno, jinak bych tě požádal už dříve.
Věřím, že nám pomůžeš.
Albus.

Harry zamručel soustředěním. Položil dopis stranou a zahleděl se na další zprávu od jednoho vůdce smečky z Anglie. Přelétl jej očima a zavrčel o to víc. Popadl zvonek, který měl po ruce a zazvonil. Během chvíle se ve dveřích objevil jeho sluha.
"Odešli už lordi?" zajímal se.
"Ještě ne, pane, ale chystají se," prohlásil.
"Svolej je, je to naléhavé," prohlásil a popadl dva dopisy. Muž se uklonil a vydal se rychle splnit úkol.
Harry pochodoval zatím po pracovně. Vůbec se mu to nelíbilo. Měl toho už dost a rozhodně to nebylo příjemné. Navíc je to stavělo do dost nepříjemné situace. Ovšem nebylo to neočekávané. Jen doufal, že to ještě nějakou dobu potrvá.
"Pane, lordi vás očekávají," objevil se ve dveřích udýchaný sluha.
Harry se na něj usmál a vydal se do sálu.
"Pane," uklonili se lordi.
"Posaďte se, je to důležité," prohlásil. "Dostal jsem dva dopisy. Co víte o slečně Tonksové?"
Všichni jen krčili rameny.
Harry tedy přečetl dopis od Brumbála. "Co na to říkáte?" nadhodil.
"Růstový lektvar?" vyjekli všichni.
"Ale ten byl zakázaný. Je to vysoce nebezpečné jak pro dítě, tak i pro matku a je to šílenství," vyjekl Dark.
"Kouzelníci byli vždycky šílení," zabručel Ar. "Rozhodně se o ty tři postaráme. Přeci jen Christian je vlkodlačí lord, i když je… hmm… bastard," pokrčil omluvně rameny.
Harry se na něj úkosem podíval, ale kývl.
"Koho to zajímá?" vyštěkl Saril. "Ať manželský nebo ne, je jedním z nás a upřímně, za činy Šedohřbeta neseme odpovědnost všichni."
Tesák s ním souhlasil. "Měl se zastavit už dřív," zabručel. "Každopádně se mi nelíbí situace v Anglii. Popletal se s tou husou neměli nikdy dostat zpátky do čela. Teď to bude o to horší. Ještě štěstí, že neví, kde jsme."
"A to je to, proč jsem vás dal svolat. O tom azylu jsem byl přesvědčen a rada by nemusela být, ale tohle je to, co mě trápí," zamával druhým dopisem. "Jeden z vůdců smečky, přesněji nástupce Šedohřbeta požaduje omluvu za popravu jeho velitele. Podle něj byl tento počin neoprávněný a soud byl zmanipulovaný jedním z hlavních lordů. Šedohřbet se údajně nedopustil takových zločinů, které by vedli k popravě. Požaduje tedy omluvu, a pokud nepřijde, bude prozrazena poloha našich zemí nižším vlkodlakům a posléze i celému světu."
Mezi lordy to zašumělo.
"Nižším vlkodlakům?" vyjekl Kel. "To je proti zákonům. Vlkodlaci, co nežijí v zemi, se nemá prozrazovat poloha. Jen pět nejvyšších ve smečce má právo cesty do země znát!"
"Je to proti zákonům, ale co s tím? Když tam vtrhne armáda, pustím se do nás další," povzdechl si Harry. "když se omluvíme, srazíme se na kolena a urazíme většinu vůdců, kteří s popravou souhlasili."
"A co je pozdržet?" nadhodil Nakril.
"A to jak?" zajímal se Harry.
"Napsat jim, že omluva nebude, ale budeme podporovat jeho syna Christiana?"
"Jenže oni Christiana nechtějí," zvolal Tesák.
"Podle všeho, chtějí vás, králi, vidět na kolenou," zabručel Ritel. "A tohle je ideální šance. Zahnat vás do kouta a pak vás donutit klečet."
"Já se omlouvat nebudu," zavrčel Harry. "Je to jedno. Stejně by se jednou svět dozvěděl, kde jsme. Začali jsme obchodovat a brzy se začnou země zajímat s kým a jak… Naši spojenci také budou zvědaví a nemůžeme se věčně schovávat."
Tesák kývl. "Naše utajení dlouho nevydrží. Je válka a Lord Zla se zajímá. Co na tom, že dnes nic neví? Zítra vědět bude. A je jedno, jestli mu to někdo řekne dobrovolně nebo pod nějakým lektvarem."
"Nezískáme tím čas nikdy," zabručel Harry. "Nechal bych to. Jen tě požádám Tesáku. Řád projde severní branou. Buďte tam, prosím, ukryti a hlídejte je. Popřípadě je pak doveďte sem. Vyřiďte strážím u bran, ať se stáhnou a nejdou vidět. Nechci zbytečně přijít o muže. Pokud o nich budeme vědět a oni nebudou vědět o nás, bude to jen dobře. Další věc. Tajte magii. Je to náš moment překvapení. Smečky, co s námi nespolupracují, nic netuší. Postarejte se, aby to tak zůstalo stejně tak i jména našich spojenců. Lord Zla tuší, že je s námi pár démonů. Nechme jej při tom, že je jich pár."
"Ano pane," uklonili se.
"Děkuji. To je vše. Splňte rozkazy a večer tu buďte."
Kývli a odešli.
Harry se zničeně usadil na židli.
"Pane," objevil se za ním jeho osobní sluha.
"Ano, Mertne?" nadhodil.
"Je tu královna Fritey. Chce s vámi mluvit."
"Moje budoucí tchýně?" zvolal a postavil se.
"Ano, pane," kývl. "Čeká na vás v přijímacím salónku."
Harry si povzdechl a vydal se na cestu. Procházel hradem a jako vždy se mu všichni klaněli. Jak on to nesnášel.
"Královno," kývl ženě, když vešel do honosného a krásného salónku.
"Králi," kývla mu. "Jaká čest," poznamenala kysele.
"Co pak vás k nám přivádí, má paní?" nadhodil a políbil její ruku.
"Přišli jsme se podívat na naši dceru. Můj syn i manžel jsou velice překvapeni, že má dcera doposud není vaší ženou," poznamenal.
Harry se na ní dlouze zadíval. Pochyboval, že zrovna ty dva by tohle trápilo. To spíš ona byla tímto znepokojena.
"Nechtěl jsem ariven pojmout za ženu ve ztroskotané zemi. Nejprve jsem chtěl dosáhnout rozkvětu a pak v opraveném hradě zařídit honosnou svatbu hodnou vaší dceři," prohlásil.
Žena se na něj podívala.
"Svatba se bude konat nejpozději do dvou měsíců, madame," poznamenal.
"K událostem posledních dní, bych byla raději, kdyby to byla záležitost dnů či týdnů, lorde," poznamenala ostře. "Kdykoli můžete zemřít a nechci, aby se o mém vnukovi mluvilo jako o nemanželském, který nemá právo na trůn, či aby se o mé dceři mluvilo jako o cizoložnici."
Harry usoudil, že má pravdu. "Dobrá tedy, jistě se ráda připojíte k přípravám. Pokud nenastanou komplikace, jsem ochoten si vaši dceru vzít řekněme… do dvou týdnů?" nadhodil.
"Dobrá, za dva týdny. Dnes má být pokousána, že?" nadhodila.
"Ano, dnes se po právu stanou mou družkou. Po svatbě už bude po právu mou ženou," ujistil jí.
"A kde plánujete, si mou dceru vzít?" zajímala se.
"V zahradách."
Přimhouřila oči. "Nejsou opravené."
Usmál se. "To je můj dar, mé budoucí ženě," prohlásil.
Královna překvapením zamrkala a pousmála se. Očividně tohle na ní udělalo dojem. "A mohu se podívat, jak vypadají? Všude jsou vidět jen zničené sady a záhony se jeví jako plné plevele."
Harry se zasmál. "Ano, dalo mi práci, udržet tuhle iluzi, ale myslím, že Ariven bude nadšena. Ostatně, můžete se přesvědčit, ale pouze se slibem, že do zítřejšího rána nic neprozradíte."
"Máte mé slovo," zasmála se.
Harry se pousmál. Královna, jak se zdálo, dosáhla svého a nyní byla spokojena. Když měla dobrou náladu, byla celkem příjemnou společnicí.
Před vchodem do zahrad stála početná stráž, která povolovala vstup do zahrad jen králi a dělníkům.
Když královna stanula v zahradách, musela žasnout nad umem mladého krále. Byli tam růže všech barev. V ohradách se proháněli koně všech barev. O kus dál viděla i několik desítek pegasů.
Před ní se rozkládalo veliké bludiště tvořené z tmavých růží, které odrážely od slunce fialové odrazy. Někde zprostředka bludiště se ozýval šum vody.
Harry pokynul královně a provedl jí bludištěm. Uprostřed stála fontána v podobě její dcery. Ariven byla nahá, přesto nebylo nic vidět díky podivné látce posázené démanty, která se obtáčela kolem jejího těla. Místo očí měla Ariven nádherné tmavé safíry a na rtech měla rubíny. Její vlasy byli podivně rozevláté.
Královna se však začala smát při pohledu na vlkodlaka, který jí ležel u nohou a zbožně na ní hleděl. Vlkodlak měl místo očí smaragdy a tak nebylo pochyb, koho vlkodlak symbolizuje.
Kolem tohohle sousoší byly trysky, ze kterých v různých intervalech a kombinacích tryskaly proudy vody.
"Myslím, že moje dcera bude nadšena," prohlásila po hodině obcházení kolem krásného zeleného trávníku a krásných průzračných jezírek. Harry dokonce protáhl rostliny z oblouku, které mu pomáhalo vybírat pár démonů.
"V to doufám, má paní, v to doufám," usmál se.
 

35 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Roman Roman | 10. ledna 2010 v 17:46 | Reagovat

Kapitola byla opravdu povedená jenom mě trošku zklamalo že jsi neukázala dění v řádu po informaci že Ariven čeká dítě ale i přesto to bylo opravdu  pěkné

2 Majuš Majuš | Web | 10. ledna 2010 v 17:59 | Reagovat

Mám stejný názor jako Roman, opravdu si mohla, alespoň trošku naznačit jejich reakci, ale tak se snad dočkáme příště.

3 zazo zazo | 10. ledna 2010 v 18:23 | Reagovat

Já myslela, že byla naznačena v minulé kapitole... nebo ne?

4 Kari Kari | E-mail | Web | 10. ledna 2010 v 18:26 | Reagovat

Už se těším na další kapitolu.Co asi řekne řád až zjistí pravdu a tak dál a dál. prostě nádhea. Kari

5 Alexia Alexia | 10. ledna 2010 v 18:37 | Reagovat

nadhera strasne pekne sa mi to moc paci :-D

6 sir matyas sir matyas | 10. ledna 2010 v 18:41 | Reagovat

hezká kapitolka, nejak se i nepozdáva ta fontána, myslím že at ma harry rád ariven jakkoli tak by se nikdy neponížil

7 Champik Champik | Web | 10. ledna 2010 v 18:44 | Reagovat

Krásný kapči. Obě dvě

8 Land Ish Land Ish | 10. ledna 2010 v 18:45 | Reagovat

Uhm, já už se v týhle povídce pořádně neorientuju. Ze začátku sem to chtěla vypnout, jak sem vůbec nechápala, o co jde.:D Ty vždycky strčíš do povídky tolik postav, že není možný je všechny poznat a rozvinout...
Ale ke konci už jsem se trochu zorientovala. Naštěstí.:) Bylo to docela pěkné:D :)

9 Roman Roman | 10. ledna 2010 v 18:57 | Reagovat

[3]: Zazo sice jsi ve zkratce ukázala reakci na to že má dívku ale kapitola končila tím že jim Moody s Charlesem oznámili že Ariven čeká dítě

10 Felis Felis | E-mail | Web | 10. ledna 2010 v 19:49 | Reagovat

moc se mi kapitola líbila a už se těším na reakci řádu, až se doví pravdu:D

11 Wocas Wocas | 10. ledna 2010 v 20:04 | Reagovat

LOL ta socha nma chybu:-D...jinak moc pekna kapca:-D

12 šárka šárka | 10. ledna 2010 v 20:05 | Reagovat

super, už se těším na to až řád přijede a jak budou čučet

13 georgen georgen | 10. ledna 2010 v 20:15 | Reagovat

tak musím říct že tuhle sérii zbožňujuškoda jen že to vydáváš tak málo hold už se nemohu dočkat na další díl

14 Vruon Vruon | 10. ledna 2010 v 20:48 | Reagovat

Ech... koně do zahrad? bral bych pár jednorožců či pegasů pokud je to opravdu hooodně rozlehlá zahrada, ale dělat tam proboha výběhy s koněma? to by patřilo spíš někam k hradu nebo za hrad rozhodně ne do okrasných zahrad :D To se ti opravdu moc nepovedlo to šílenství kolem koní tě zřejmě taky dostihlo, ale prosím, nemusej bejt všude. Pokud tam ještě do hradu dáš stěnu s běžícíma koněma tak už je to opravdu na pováženou :D
Jinak kapitolka pěkná konečně to vypadá že by se to mohlo nějak hnout z místa ;)
Mohla bys tam pro příště víc popsat jak působí Harry jako král přecejen ta královská vlkodlačí krev ho musela nějak změnit ne?
Jinak nemám co vitknout, pěkný a doufám že brzy hodíš zkoušky za hlavu (opravdu nechápu proč se tím neustále každej ohání, pak to vypadá že všichni autoři jsou hrozný šprti)
Už se těším na další kapču a hodně zdaru s tou "důležitou" školou.

15 Imala Imala | 10. ledna 2010 v 22:05 | Reagovat

Moc pěkný ... :)

16 Anna Anna | 10. ledna 2010 v 22:41 | Reagovat

Skvělá kapitola, moc se těším na další.

17 tess tess | Web | 11. ledna 2010 v 2:21 | Reagovat

nádherná kapitola. celá tahle povídka je úžasná. ale i á se musím přiznat, že by mě zajímalo jak v řádu vzali, že harry bude otcem. už se těšim co bude dál.

18 Bella Bella | 11. ledna 2010 v 10:43 | Reagovat

Jupíííííííí....já jsem nadšená.....jsem ráda, že jsi přidala kapitolu, mě se moc lííííííbila

19 drahokam drahokam | 11. ledna 2010 v 12:02 | Reagovat

Super, moc pěkná kapča. faraon Harryho pěkně doběhnul :-) Jsem zvědavá na to spojenectví. A mne tkaé chyběl náhled na řád po té úžasné novince, přeci jen jejich "maličký chudáček" Harry čeká mimčo.
Chudák Tonks, to je hrozné, no snad se synáček nepotatí. Moc se těším na svatbu.

20 Anfulka Anfulka | 11. ledna 2010 v 13:11 | Reagovat

super kapitola na svatbu se těším

21 Nadarja Nadarja | 11. ledna 2010 v 13:39 | Reagovat

Hezké.

22 Saskya Saskya | 11. ledna 2010 v 17:13 | Reagovat

peknéé :)
som zvedavá na ich svadbu a aj všetko ostatné :)

23 Elis Elis | 11. ledna 2010 v 17:48 | Reagovat

Hezká kapitola, konečně jsem se dočkala a jsemráda, takže jen tak dál.

24 Karlos-sama Karlos-sama | Web | 12. ledna 2010 v 17:26 | Reagovat

Povedená kapitolka :) Musím nicméně souhlasit s Vruonem, koně do zahrady nee xD Jinak nemám co říci, neboť pocity slovy vyjádřiti nejde ;)

25 pixie pixie | 13. ledna 2010 v 15:00 | Reagovat

pekna kapitolka,kdy bude dalsi?

26 Ari Ari | 14. ledna 2010 v 21:36 | Reagovat

Ahoj zazo,já říkala že se vyplatí si počkat=)Moc pěkná kapitolka.Moc by mě zajímalo jestli si ten konec s řádem utla z důvodu aby si čtenář utvořil svůj vlastní návrh jak by to dopadlo nebo jestli to bylo schválně a konce se ještě dočkáme.Předpokládám že se to dozvím v další kapitolce=)
Mimo jiné nebylo by od věci tam dát nějaké pocity od poddaných.Nejen to že země vzkvétá a všichni jsou šťastný.Připadá mi to nedotažený do konce.
Jinak se tomu opět nedá co vytknout.Jak jen to děláš=)
A moc by mě zajímalo jestli budeš pokračovat ve Vánočním dárku i přes rok nebo nás necháš čekat až do Vánoc=))

27 mich mich | Web | 16. ledna 2010 v 15:54 | Reagovat

hezký:)

28 Fanouš Fanouš | 16. ledna 2010 v 23:39 | Reagovat

Bez urážky, ale tato povídka se mi nikterak nelíbí... Bylo by dle mého skromného názoru dobré, aby jsi psala např. Lovce nebo Černokněžníka :)... Ale je to na tobě ;)...

29 Alencolm Alencolm | 22. ledna 2010 v 16:37 | Reagovat

Blbost!!!

30 Alencolm Alencolm | 22. ledna 2010 v 16:38 | Reagovat

Tou blbostí sem mislel to co napsal Fanouš .

31 Roman Roman | 22. ledna 2010 v 16:59 | Reagovat

Každý má právo na svůj názor tak tady ten jeho nekritizuj i když s ním nesouhlasíš

32 Fanouš Fanouš | 23. ledna 2010 v 16:41 | Reagovat

A ještě se nauč česky... viz. PČP...

33 oronis oronis | Web | 23. ledna 2010 v 19:29 | Reagovat

přestaňte se tady kritizovat, je to docela otravný, každý může mít svůj názor a napsat co si myslí a jestli se mu to líbí nebo ne

34 Fanouš Fanouš | 23. ledna 2010 v 20:43 | Reagovat

Však já vím :)... Já neříkám, že Zazo píše špatně, ale tahle povídka se mi prostě nelíbí... To je můj názor :)..

35 Jirka Jirka | Web | 28. února 2010 v 13:46 | Reagovat

Pěkný blog. Pokud někdo nakupujete na Alze můžete na mém webu využívat boxík přes který se dostanete na alzu a následně udělat objednávku. Díky moc

36 Lisa Lisa | 4. dubna 2010 v 10:30 | Reagovat

ahoj strašně si mi tahle povídka líbí je to úplně úžasný prosím přidej další kapču

37 Elis Elis | 9. dubna 2010 v 17:53 | Reagovat

Už hodně dlouho jsi nic nepžidala a vím že máš plnou práci se školou ale mohla bysi napsat třeba nějakou blbost. Jinak super.

38 klaluska14 klaluska14 | 13. dubna 2010 v 16:46 | Reagovat

ahoj kdy dodáš zase novou kapču už se hrozně těším jak to dopadne prosím přidej něco

39 WolfyPrincess WolfyPrincess | 25. dubna 2010 v 12:36 | Reagovat

Tahle povídka je krááásná... těším se, až zase něco přidáš...

40 Katie Katie | 26. srpna 2010 v 20:32 | Reagovat

Překrásná povídka  i kapitolka, tak prosím, prosím co nejdřív pokračuj :D

41 lucky lucky | 31. srpna 2010 v 10:35 | Reagovat

No mam kriiku: za 1:Harry ovladal telepatii ze snu na vysoke urovni naopak telekinezi ovladal malo.za 2:Harry umi mistrovskou myslovou magii.za 3:Harry este porad nepouzil magii z oblouku

42 tess tess | Web | 3. října 2010 v 16:27 | Reagovat

ahoj. chtěla sem se zeptat jestli v téhle povídkce budeš pokračovat i na těch svých nových stránkách. já sem rozhodně pro. takhle nebo s drobnými úpravami to bude super. zamilovala sem si jí a docela by mězajímlo jak budou všichni reagovat na to co harry ve skutečnosti je. opravdu se moc těšim na další kapitoloi a doufám, že budou.

43 market market | 28. ledna 2012 v 22:30 | Reagovat

nádhera, jsem děsně zvědavá jak to bude pokračovat dál. Líbí se mi na povídce úplně všechno, jen škoda, že není dokončena:( ale nemůžem mít všechno že? No tak snad někdy v blízké době přídáš další kapitolu. Věřím že je těžké vymyslet něco co se bude líbit ostatním a taky nějakou roly hraje čas a jiné věci. Přes to všechno doufám, že pokráčko bude co nejdřív ;) pokračuj, protože tohle je děsně skvělá povídka. První díl byl taky skvělý, ale člověk se zdokonaluje ;) jsem děsně, ale fakt děsně zvědavá co bude dál. Těším se na Harryho náštěvu a jak zareagují ostatní, na to že je vlkodlak a vše ostatní. A přitom tě prosím, přidej další díl...:)

44 Lony Lony | 7. května 2012 v 13:16 | Reagovat

Ta si myslím že po dvou letech se konce povídky nedočkáme.

45 Elis Elis | 5. června 2012 v 17:15 | Reagovat

škoda že zazo v povídce nebude pokračovat a že píš jinou a není tak srnadovní a čtivá jako tahle, nové postavy změněný děj a další věci je to velká škoda

46 Hannahinka Hannahinka | 17. listopadu 2014 v 19:11 | Reagovat

Ahoj super povídka. Moc by mně zajímalo jak to bude pokračovat. Jen je škoda, že se to asi nedozvíme(je to už čtyři roky co byla přidána tato):-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama